Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 Przypominajka

 SZANOWNI RODZICE!

 Przypominamy, że dyżur wakacyjny, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, pełnimy w miesiącu lipcu. Z opieki przedszkolnej mogą korzystać tylko dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola, których rodzice oboje pracują.

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, w dalszym ciągu pracujemy w podwyższonym reżimie sanitarnym, zgodnie z procedurami opracowanymi na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 W związku z tym, że lista dzieci ciągle ulega zmianie, prosimy, najlepiej telefonicznie na numer 510 376 088 lub drogą elektroniczną p2@krosnoodrzanskie.pl,  potwierdzić obecność zgłoszonego dziecka ze wskazaniem także terminu (od - do), w którym potrzebujecie Państwo opiekę w lipcu.

 Informacja ta jest niezbędna w celu jak najlepszego zorganizowania pracy placówki.

 Na potwierdzenia czekamy do czwartku 25 czerwca.

Bardzo dziękuję.
p.o. dyrektor Ewa Dublańska

 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI


W ZAKŁADCE:

,,AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z COVID-19".

 

 

Drodzy Rodzice!
W związku z tym,że od 25 maja otwieramy placówkę dla zgłoszonych wcześniej dzieci, zgodnie z reżimem sanitarnym, który został nam narzucony przez GIS, prosimy o przybycie w podanych terminach do przedszkola po odbiór rzeczy dzieci (przez okienko obok drzwi wejściowych).
Grupa 1 czwartek (21.05) 10:00-12:00
Grupa 2 czwartek (21.05) 10:00-12:00
Grupa 3 piątek (22.05) 8:00-10:00
Grupa 4 piątek (22.05) 8:00-10:00
Grupa 5 piątek (22.05) 10:00-12:00.
Przy okazji prosimy o oddanie książek do misiowego kącika. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy.


Zarządzenie Nr  5

Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Złotej Rybki z dnia 05.05.2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 2 im. Złotej Rybki  w Krośnie Odrzańskimw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 2 im. Złotej Rybki w Krośnie Odrzańskim w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola nr 2 im. Złotej Rybki w Krośnie Odrzańskim są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 2 im. Złotej Rybki w Krośnie Odrzańskim .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

            p.o.dyrektor Ewa Dublańska

 

Ważna informacja dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym

 Szanowni Państwo!
Dbając o bezpieczeństwo dzieci oraz Państwa, funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach, żłobka i klubu dziecięcego na terenie Gminy Krosno Odrzańskie zostanie wznowione 25 maja 2020 r. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Pracujemy nad tym, by najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy mogli spokojnie wrócić pod opiekę bardzo dobrze przygotowanych placówek oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego. Obecnie weryfikujemy procedury sanitarne, dostosowujemy je do stanu epidemii, dokonujemy zakupu najlepszych środków ochronnych i higienicznych. W naszej Gminie nie odnotowano dotąd przypadku zachorowania na koronawirusa i zrobimy wszystko, by tak pozostało. Rozważyliśmy wszystkie argumenty, zarówno grona pedagogicznego, jak i rodziców. Podjęta decyzja w tym momencie jest najbardziej racjonalna
i w największym stopniu chroni dzieci, ich rodziny oraz wszystkich mieszkańców.
Jednocześnie informujemy, ze zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID – 19 (Dz. U. 2020, poz. 790) istnieje możliwość skorzystania z tego zasiłku do dnia 24 maja 2020 r.


WAŻNA INFORMACJA!!

"Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Co ważne, nawet jeżeli żłobek czy przedszkole zostaną od 6 maja otwarte, rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie dziecka do placówki, będą mieli prawo do zasiłku." Szczegóły w linku poniżej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-rowniez-po-otwarciu-zlobka-dowiedz-sie-wiecej?fbclid=IwAR2FNZfCummXoM02PUFhvuhLbEiHhca98PRrXIfi5TRLggV_AHdxA8osVBo

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo!

W związku z dopuszczeniem możliwości otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, żłobków i klubów dziecięcych, prosimy o zgłoszenie potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi w poszczególnych placówkach (telefonicznie lub mailowo). Jednocześnie zgodnie z wytycznymi
w pierwszej kolejności z opieki będą mogły skorzystać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgłoszenia prosimy dokonać do 4 maja 2020 r. do godziny 15.00.
Telefon: 510 376 088
Meil: p2@krosnoodrzanskie.pl

Szanowni Rodzice!
Jak zapewne wszyscy już słyszeliście do 24 maja przedłużono zamknięcie placówek oświatowych. Zapraszamy do śledzenia naszych aktualności na Fb. Przygotowujemy tam propozycje kreatywnego spędzania czasu, podpowiadamy co ciekawego można znaleźć w sieci dla naszych przedszkolaków. Przypominamy, że na naszej stronie www.p2.krosnoodrzanskie.pl zostały umieszczone dodatkowe zakładki z nazwami grup oraz z językiem angielskim. Można stamtąd pobierać propozycje zadań, zabaw, różnych aktywności dla Waszych dzieci zgodnie z podstawą programową, wytycznymi MEN. Jeśli mają Państwo chęć i czas to prosimy o informację zwrotną w postaci np. zdjęcia na maile, które również podane są w zakładkach grup. Jakiekolwiek pytania prosimy kierować za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Fb lub wysyłać na meila p2@krosnoodrzanskie.pl

  #konkursliteracki
#DzieńZiemi2020
Wiersze można dodawać w komentarzach pod postem zamieszczonym na naszym Fb, wysyłać na meila p2.perelki@gmail.com
Konkurs trwa do najbliższego piątku (24.04).