Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Drodzy Rodzice! BARDZO WAŻNE!!!!!
Wszczynamy postępowanie w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 2 w Krośnie Odrzańskim, co wiąże się ze zmianą adresu, o czym rozmawialiśmy na zebraniu we wrześniu. Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 2, z którą prosimy się zapoznać na FB. Uchwała niniejsza wywieszona jest również przy każdej sali. Uprzejmie proszę podpisywać w salach oświadczenia o zapoznaniu się z tym tematem. Oświadczenie muszą podpisać obydwoje rodzice / opiekunowie prawni.

 
 
 

 

UWAGA!!!

W CZASIE WAKACJI W 2019 ROKU NASZE PRZEDSZKOLE BĘDZIE PEŁNIĆ DYŻUR W LIPCU. W SIERPNIU MAMY ZAMKNIĘTE A DYZUROWAĆ BĘDZIE PRZEDSZKOLE NR 3 PRZY UL. PIASTÓW 6D.

W MAJU 2019 ODBĘDĄ  SIĘ ZAPISY DO PRZEDSZKOLI DYŻURUJĄCYCH DLA OBOJGA RODZICÓW PRACUJĄCYCH.      

 

 
 
 
UWAGA! ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY DOKONAĆ DO 15 LISTOPADA! DZIĘKUJEMY! :)

DRODZY RODZICE!
OD 1 PAŹDZIERNIKA NASTĘPUJE ZMIANA W ROZLICZANIU OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE I WYŻYWIENIE. OPŁATĘ ZA PAŹDZIERNIK BĘDZIECIE PAŃSTWO UISZCZAĆ DO 15 LISTOPADA. I TAK BĘDZIE Z KAŻDYM NASTĘPNYM MIESIĄCEM. OPŁATA BĘDZIE OBLICZONA ZA RZECZYWISTY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU. PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ , Z REGULAMINEM ROZLICZANIA, KTÓRY ZOSTAŁ ZAMIESZCZONY NA STRONIE PRZEDSZKOLA,W ZAKŁADCE ODPŁATNOŚĆ - PLIK NA DOLE STRONY. 
SPROSTANIE REGULAMINOWI BĘDZIE WYMAGAŁO OD NAS ZDYSCYPLINOWANIA, GDYŻ TERMIN ZAPŁATY ZOSTAŁ WYZNACZONY NA 15 DZIEŃ KAŻDEGO MIESIĄCA.
Halina Stefańczyk
 
 
 Ubezpieczenie dzieci!
Składkę w wysokości 29 zł (suma ubezpieczenia 15 000 zł) wpłacamy na konto Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym: 74 9656 0008 0006 7364 2000 0003, z dopiskiem: na ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka i numer grupy. Składka jest jednorazowa.
Dziękujemy!
 
 
Drodzy rodzice!

Na zebraniu ogółu rodziców 5.09.2018 r. ustalono:
 
*z powodu zmian personalnych mamy małe opóźnienie w naliczaniu odpłatności. Prosimy jeszcze o chwilkę cierpliwości. po niedzieli otrzymacie Państwo naliczenia, które należy wpłacić na konto w BZ WBK - 48 1090 1551 0000 0001 1325 4015 
 
*od 10 września rozpoczną się zapisy na zajęcia dodatkowe
 
*składka na Radę Rodziców wynosi nadal 200 zł od dziecka - wpłacamy na dotychczasowe konto w Banku Spółdzielczym -          74 9656 0008 0006 7364 2000 0003
 
*sprawa książek do ustalenia u Pań w grupie,
 
*Rada Rodziców wybrała firmę ubezpieczeniową INTERRISK, wkrótce podamy wysokość składki, którą należy wpłacić na konto Rady Rodziców.
 
* Sprawy dotyczące bezpośrednio poszczególnych grup proszę omawiać z paniami. Kto nie był na zebraniu proszony jest o kontakt z wychowawczyniami swojego dziecka.

UWAGA!!!
PROSZĘ NIE PRZYJEŻDŻAĆ AUTAMI BEZPOŚREDNIO POD PRZEDSZKOLE BO ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH JEST BARDZO OGRANICZONA, A WJECHANIE NA PRZEDSZKOLNE PODWÓRKO GROZI ZABLOKOWANIEM PRZEZ KOLEJNEGO KIEROWCĘ. PROSIMY!!!ZATRZYMUJCIE SIĘ PAŃSTWO NA OKOLICZNYCH PARKINGACH.
Z POZDROWIENIAMI
HALINA STEFAŃCZYK
 
 

 

fACEBOOK

 

********************************************************************************

HALINA STEFAŃCZYK, DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 2 ,

TELEFON DO KONTAKTU 510 376 088

adres mailowy przedszkola: p2@krosnoodrzanskie.pl

------------------------------------------------